ชื่อ - นามสกุล :นายธนัญชัย พรหมภักดี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :516 หมู่ 5 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.ดพชรบูรณ์
Telephone :0817852800
Email :Thananchai516@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา